Door de toename van steeds nauwkeuriger slijpwerk hebben wij geïnvesteerd in een geklimatiseerde ruimte. Deze geklimatiseerde ruimte is vanaf medio februari 2017 operationeel.