Machinefabriek Goossens werkt al jaren volgens het ‘Lean Manufacturing’ principe. Lean Manufacturing is een managementfilosofie dat richt op het creëren van maximale waarde voor de klant, door verspillingen zoveel mogelijk te reduceren. Onlangs is uit een van de 5S-projecten (aangaande werkplekorganisatie) de volgende actie doorgevoerd voor het verbeteren van de workflow. Namelijk het realiseren van kleine opslagrekken bij de werkplek waarin de emballage van Goossens geplaatst kan worden.